avrundningsfel
Skillnaden mellan ett tal efter och före avrundning.

Ex: Avrundningen 413,726 » 413,7 ger avrundningsfelet

413,7 – 413,726 = –0,026

Åter