avrundning
Att enligt vissa regler ersätta ett tal med ett närliggande men mindre noggrant tal, ofta kallat närmevärde. Man avrundar nedåt om man ersätter talet med ett mindre tal och uppåt om man ersätter det med ett större tal. Se också gällande siffra. Förr sade man sänka och höja i stället för avrunda nedåt och avrunda uppåt.

Ex: Talet 413,726 ska avrundas till närmaste tal med en decimal. Ska avrundningen göras nedåt till 413,7 eller uppåt till 413,8?

I talet 413,726 diskuteras siffran 7; den kallas för avrundningssiffran. Dess ”öde” bestäms av den siffra som står omedelbart efteråt och som kallas för den bestämmande siffran, i detta fall 2.
Regel: Är den bestämmande siffran 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundar man nedåt. Är den 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundar man uppåt.

Ex: I exemplet ovan är den bestämmande siffran 2. Alltså avrundar man 413,726 nedåt till 413,7. Man skriver

413,726 » 413,7

där tecknet » läses ”är ungefär lika med”.

Hade talet i stället varit exempelvis 413,796 (med den bestämmande siffran 9 i stället för 2) hade avrundningen gett 413,8 i stället för 413,7.

Ex:
Talet ska avrundas
till närmaste
Avrund-
nings-
siffran är
Den bestämmande
siffran är
Det avrundade
talet är
413,726 heltal 3 7 414
413,726 10-tal 1 3 410
413,726 100-tal 4 1 400

Specialregel: Om den bestämmande siffran är 5 och följs av 0 eller 0:or eller ingen siffra alls ska avrundning egentligen ske nedåt om avrundningssiffran är jämn och uppåt om avrundningsiffran är udda. Regeln tillämpas dock sällan.

Ex: Talen 12,5 och 23,5 ska avrundas till närmaste heltal. Specialregeln ger

12,5 » 12 och 23,5 » 24

Åter