avrundningssiffra
Vid avrundning, den siffra som eventuellt ska ändras. Se vidare avrundning.

Åter