bråkform
Ex: Om man skriver talet 0,5 som 1/2 säger man att talet 1/2 är ett tal i bråkform.

Åter