tal i bråkform
Tal på formen där a och b är heltal men b inte är 0. Se vidare bråk.
Ex: (som är lika med 0).

I regel går det bra att använda snett bråkstreck (/) i stället för rakt (–).

Ex: 3/4, 7/2, 0/5

Åter