bråkstreck
Ett av tecknen – (rakt bråkstreck) och / (snett bråkstreck). Se också under skala tecknet : (kolon).

Åter