skala
Bråk som uttrycker förhållandet mellan Bilden av ett föremål och själva Föremålet. I stället för ett vanligt bråkstreck används tecknet : (kolon). Se vidare likformighet och under detta ord längdskala, areaskala och volymskala.

Ex: Skalan 1:40 (ett på fyrtio) på en ritning. Skalan 1:100 000 på en karta.

Åter