brutet tal
Tal som inte är ett heltal.

Ex: 4 2/5 (fyra och två femtedelar), 5/7, 1,28.

Åter