cirkelns kvadratur
Problemet att med hjälp av bara passare och linjal konstruera en kvadrat med samma area som en given cirkel. Problemet är ett av de mest berömda i matematikens historia. Först år 1882 kunde man bevisa att det inte går att lösa. Beviset tillskrivs en matematiker vid namn Ferdinand von Lindemann.

Åter