kvadrat
1. Fyrhörning där vinklarna är räta (90°, nittio grader) och sidorna lika stora. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder fyrkantig. Området innanför kvadraten kallas kvadratområde.

Var och en av hakarna i figuren till vänster står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Arean A av en kvadrat är

A = s2

är s är kvadratens sida. Uttrycket s2 (s upphöjt till två eller bara s två) ska tolkas som s·s.

Ex: Golvet i en kvadratisk friggebod har den ungefärliga sidan 3,15 m. Man får att

A » 3,15·3,15 m2 » 9,92 m2

2. Kvadraten på ett tal a är a·a, som skrivs a2.

Ex: Kvadraten på 9 är 9·9 = 81. Kvadraten på 9 kan också skrivas 92, som kan läsas ”kvadraten på nio” eller ”nio i kvadrat” eller ”nio upphöjt till två”. Ett äldre lässätt är ”andra digniteten av nio”. Ordet dignitet kommer av ett latinskt ord som betyder värdig. Se också potens.

3.
Förled i namn på en rad enheter för area.

Ex: 1 kvadratmeter som vanligen skrivs 1 m2.

Åter