decimal
Siffra till höger om decimaltecknet. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder tio.

Ex: I talet 14,238 är 2, 3 och 8 decimaler. Av dem är 2 första decimal, 3 andra decimal och 8 tredje decimal.

Den första decimalen i ett tal med decimaler anger antalet tiondelar, den andra antalet hundradelar, den tredje antalet tusendelar osv.

Ex: I talet 14,238 finns 2 tiondelar, 3 hundradelar och 8 tusendelar.

Åter