decimaltecken
Tecken som skiljer heltalssiffror åt från decimaler. I svensk skolmatematik används komma (,). Förr sade man decimalkomma i stället för decimaltecken. I engelskspråkig text och på miniräknare används punkt (.). I en del datorprogram används punkt, i andra komma.

Åter