decimalbråk
Äldre ord för tal i decimalform. Ordet togs bort i den svenska skolmatematiken på 1960-talet. Se också bråk.

Åter