bråk
Ett uttryck som har formen där a är täljaren, b är nämnaren och tecknet – är bråkstrecket.

Ex:

Om risk för missförstånd inte finns kan snett bråkstreck (/) användas.

Ex: 4/7, 17/5, (a + b)/b. Obs! Parentestecknen i det tredje bråket är nödvändiga.

Ordet täljare kommer av det tyska ordet Zähler [tsä´ler], berättare. Täljaren berättar hur många bråkdelar bråket har.
Ex: Täljaren 4 i bråket 4/7 berättar att bråket har 4 bråkdelar (som här är sjundedelar).

Ordet nämnare kommer av ett tyskt ord som betyder ge namn åt.
Ex: Nämnaren 7 i bråket 4/7 säger att bråkdelarna är just sjundedelar.

Förr talade man om
1. Egentliga bråk (täljaren mindre än nämnaren).
Ex: 4/7

2. Oegentliga bråk (täljaren lika stor som nämnaren eller större än den).
Ex: 8/8 och 17/5

3. Decimalbråk (tal i decimalform).
Ex: 1,23, 0,76

Egentliga bråk och oegentliga bråk kallades förr allmänna bråk – för att skilja dem från decimalbråk. I dag är alla dessa ord borta i skolmatematiken. Man säger bråk (eller tal i bråkform) respektive tal i decimalform.

Åter