decimalsystem
Positionssystem som har tio siffror. Vårt talsystem är ett decimalsystem. Ordet decimal kommer av ett latinskt ord som betyder just tio.

Åter