positionssystem
Talsystem där en siffras värde beror av dess plats (dess position) i talet. Anm: För ett talsystem som inte är ett positionssystem, se romerska tal.

Ex: I vårt talsystem har siffran 5 värdet 5 i talet 125, värdet 50 i talet 152, värdet 500 i talet 512 osv. Varje gång en siffra (annan än siffran 0) flyttas ett steg åt vänster ökar dess värde 10 gånger.
Siffran 5 har vidare värdet 5/10 i talet 0,512, värdet 5/100 i talet 0,152, värdet 5/1 000 i talet 0,125 osv. Varje gång en siffra (annan än siffran 0) flyttas ett steg åt höger minskas dess värde 10 gånger.

  • Positionssystemets bas. Det tal som beskriver ökningen eller minskningen kallas positionssystemets bas. Basen är lika med det antal siffror som finns. I vårt talsystem har vi 10 siffror; basen är alltså 10.

  • Det binära talsystemet. Ett viktigt system är datorns ”språk”, det binära talsystemet; se detta ord. Bara två siffror finns, siffrorna 0 och 1; basen är alltså 2.

    Åter
  •