delbarhetsregler (heltal)
Några av delbarhetsreglerna är:

 • Delbarhet med 2: Den sista siffran i talet ska vara 0, 2, 4, 6 eller 8.

 • Delbarhet med 3: Talets siffersumma ska vara delbar med 3. Ex: Talet 417 är delbart med 3 eftersom siffersumman 4 + 1 + 7 = 12 är delbar med 3.

 • Delbarhet med 4: Det tal som de två sista siffrorna utgör ska vara delbart med 4. Ex: År 2008 är ett skottår eftersom 08 är delbart med 4. Anm: Observera att om årtalet slutar på 00 är året ett skottår bara om hela årtalet är delbart med 400. År 2000 är således ett skottår, men inte åren 1900 och 2100.

 • Delbarhet med 5: Den sista siffran ska vara 0 eller 5.

 • Delbarhet med 6: Talet ska vara delbart med både 2 och 3.

 • Delbarhet med 9: Talets siffersumma ska vara delbar med 9.

  Ex:
  Talet 2 835 är delbart med 9 eftersom siffersumman 2 + 8 + 3 + 5 = 18 är delbar med 9. Anm: En flersiffrig siffersumma kan göras ensiffrig genom ytterligare summering. I exemplet kan siffersumma 18 omvandlas till den ensiffriga siffersumma 1 + 8 = 9. Det kan noteras att ett tal alltid är delbart med 9 om den ensiffriga siffersumman är just 9.

  Åter