delmängd
I mängdläran, vanligen, en del av en större mängd. För en mera precis definition, se mängd.

Ex: De positiva heltalen 1, 2, 3, 4 osv. är en delmängd av mängden heltal.

Åter