mängd
Samling av objekt som kan vara konkreta föremål eller abstrakta begrepp. Objekten kallas element. Se också mängdläran.
 
Ex: Mängden av medlemmarna i familjen F består av elementen Anna, Erik, Agneta och Britta.

Ex: Mängden A av de fem första positiva heltalen omfattar elementen 1, 2, 3, 4 och 5.

Listform, mängdklammer.
En mängd kan skrivas i listform och omges då av klammer, som i sammanhanget kallas mängdklammer.

Ex: F = {Anna, Erik, Agneta, Britta}

Ex: A = {1, 2, 3, 4, 5}

Mängddiagram.
En mängd kan också beskrivas med hjälp av ett mängddiagram.

Ex:

Delmängd.
En mängd B sägs vara en delmängd av en annan mängd A om varje element i B också ingår i A.

Ex: Mängden B = {1, 3} är en delmängd av mängden A = {1, 2, 3, 4, 5}.

Anm: Se exemplet. Som synes utgör B bara en del av elementen i A; B sägs därför vara en äkta delmängd av A. Observera att också C = {1, 2, 3, 4, 5} kallas för en delmängd av A, dock inte för en äkta delmängd.

Åter