diameter [dia´meter eller diame´ter]
Sträcka som går genom medelpunkten i en cirkel och har sina ändpunkter på cirkeln (dvs. på den kurva som cirkeln är). Den betecknas d. Halva diametern är lika med radien, r. Ordet diameter kommer av två grekiska ord som betyder mellan och mäta. Ordet radie kommer av ett latinskt ord som betyder liten stav. Se också under cirkel.

Ex:

Åter