sträcka
En rak kurva, dvs. en linje, som är begränsad åt båda håll.

Ex: En sida i en triangel.

Åter