distributiva lagen
Räkneregel som säger att a(b + c) = ab + ac. Man läser ”a gånger parentesen b plus c är lika med a b plus a c”.

a(b + c) ska tolkas som a·(b + c), ab som a·b och ac som a·c. Ordet distributiv kommer att ett latinskt ord som betyder fördela.

Ex: 7(3 + x) = 7·3 + 7·x = 21 + 7x

Åter