parentes
Hjälpmedel som anger turordning i en beräkning. Parentesen infördes i matematiken på 1500-talet. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder inskott (något som skjuts in mellan). Som parentestecken används vanligen tecknen ( och ), ibland också hakparentestecknen [ och ]. Se också prioriteringsregler.

Ex: (5 + 1)/2 = 6/2 = 3. Jämför med 5 + 1/2 = 5 + 0,5 = 5,5. Bråket (5 + 1)/2 kan också skrivas ; då behövs inte parentestecknen.

Om det står ett minustecken före parentesen ändras tecknen inne i parentesen om parentestecknen tas bort.

Ex: 8 – (x + 1) = 8 – x – 1

Åter