dividend
Äldre uttryck för täljaren i en division, dvs. det tal som ska delas med ett visst annat tal, förr kallat divisor. En ordagrann översättning från latinet är:

dividend ”det (den) som bör delas”
divisor ”det (den) som delar”.

Åter