täljare
Det tal eller annat uttryck i ett bråk som står ovanför bråkstrecket. En gammal minnesregel är ”Täljaren i taket och nämnaren nederst”. Se också nämnare.

Ex: Täljaren är 8 i bråket och ax2 i bråket (a x två genom b). Termen ax2 ska tolkas som a·x·x.

Åter