dividera
Dela. Av ett latinskt ord som betyder just dela. Se vidare division.

Åter