division
Ett av de fyra räknesätten.

Ex: I divisionen

är 6 täljaren. – divisionstecknet, 2 nämnaren och 3 kvoten.

Ett annat skrivsätt är 6/2 = 3. Man läser båda sätten som ”sex genom två är tre” eller ”sex delat (dividerat) med två är tre”. Som divisionstecken används alltså rakt eller snett bråkstreck. Se också divisionsuppställningar.

Det äldre skrivsättet 6:2 används i dag bara i skalor.

Ex: Kartan har skalan 1:100 000. Se likformighet.

Åter