divisor
Äldre ord för nämnaren i en division, dvs. det tal som ett visst annat tal, förr kallat dividend, ska delas med. En ordagrann översättning från latinet är:

divisor ”det (den) som delar”
dividend ”det (den) som bör delas”
.
Åter