nämnare
Tal eller annat uttryck som står nedanför bråkstrecket i ett bråk. Ordet nämnare kommer av ett tyskt ord som betyder benämna, ge namn åt. Se också bråk och täljare.

Ex: Nämnaren är 2 i bråket och b i bråket (tre a genom b).

En gammal minnesregel är ”Täljaren i taket och nämnaren nederst”.

Åter