enhetsbyte
Att övergå från en enhet till en annan. Förr sade man sortomvandling.

Ex: 1 dm3 (en kubikdecimeter) = 1 l (en liter)
.
Ex: 5,4 hektar = 54 000 m2 (kvadratmeter).

Åter