Eratosthenes såll [eratå´stenes]
Metod att bestämma primtal uppkallad efter Eratosthenes, grekisk vetenskapsman och diktare (ca 285–ca 200 f.Kr.).

Antag de 100 första positiva heltalen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

För dessa tal fungerar sållet så här:
1. Stryk talet 1. Det är inget primtal (numera!).
2. Stryk sedan vartannat heltal efter 2, vart tredje efter 3 (om det inte redan är struket), vart femte efter 5 (om det inte redan är struket) och vart sjunde efter 7 (om det inte redan är struket). De tal som blir över är primtal.

Strykningarna ger alltså primtalen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 och 97.

Anm: Att man i exemplet kan sluta med 7 hänger samman med att 7 är det största primtal vars kvadrat är mindre än det högsta tal som ska undersökas, här 100. Man får att 7 i kvadrat är 7·7 = 49. Nästa primtal är 11; detta tal i kvadrat är 11·11 = 121, dvs. större än 100.

Åter