primtal
Heltal större än 1 som är delbart med bara 1 och sig själv. De fem första primtalen är 2, 3, 5, 7 och 11. Förr räknades också talet 1 som primtal. Orddelen prim kommer av ett latinskt ord som betyder först, främst. Se också Eratosthenes såll [eratå´stenes].
    Primtalen hör till matematikers älsklingstal. Oerhört mycket arbete har lagts ned på att försöka hitta allt större primtal.
    Det största kända primtalet innan datorerna kom hade 39 siffror. Med hjälp av dator har man hittat långt större primtal – och allt större hittas. Det hittills kända största primtalet har mer än fyra miljoner siffror (år 2003). En av många källor på nätet är http://susning.nu/Primtal.

Åter