euklidisk geometri
Den geometri som systematiserades och utvecklades av den grekiske filosofen och matematikern Euklides [eukli´des] (ca 450–380 f.Kr.). Det är en geometri som i århundraden plågat skolelever – men också förtjust en del!
    På 1600-talet började andra former av geometri att utvecklas. Själva ordet geometri kommer av två grekiska ord som betyder jord och mäta.

Åter