geometri
I skolmatematiken främst den euklidiska geometrin. Denna grundar sig på den geometri som systematiserades och utvecklades av den grekiske filosofen och matematikern Euklides [eukli´des] (ca 450–380 f.Kr.). På 1600-talet började andra former av geometri att utvecklas.
    Ordet geometri kommer av två grekiska ord som betyder jord och mäta.


Åter