fel
Skillnaden mellan ett närmevärde (ungefärligt värde) och det exakta värdet.

Ex: En vinkel uppmäts lite slarvigt till 32° (trettiotvå grader). Egentligen är den 32,4°. Felet är 32° – 32,4° = –0,4°.

Divideras felet med närmevärdet får man det relativa felet, som ofta anges i procent.

Ex: Det relativa felet i exemplet ovan är –0,4/32 = –0,0125 = –1,25 procent.

Åter

fel.htm