förenkla
Att skriva ett tal eller annat uttryck på ett enklare sätt. Ibland säger man reducera.

Ex: 14/4 kan genom förkortning förenklas till 7/2.

Ex: 5a + 3b – a kan förenklas till 4a + 3b.

Ex: 12x2y/3xy (tolv x två y genom tre x y) kan genom förkortning förenklas till 4x. Termen 12x2y ska tolkas som 12·x·x·y och 3xy som 3·x·y.
 
Åter