förkorta bråk
Att dividera både täljare och nämnare med samma tal eller uttryck.

Ex:

Åter