formel
Uttryck som beskriver samband med hjälp av symboler som vanligen är bokstäver. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder gestalt.

Ex: Formeln

F = 1,8C + 32

ger temperaturen i grader Fahrenheit om man sätter in antalet grader Celsius. För t.ex. 28 ºC får man

F = 1,8·28 + 32 » 82,4.

Åter