försök
En undersökning under kontrollerade former. I sannolikhetsläran avses slumpmässigt försök; se detta ord.

Åter