slumpmässigt försök
Något som kan utföras ett stort antal gånger och där det inte går att med säkerhet förutsäga resultatet. Det förutsätts att försöket ska kunna upprepas på samma sätt. Se också sannolikhet.

Ex: Kast med tärning. Dragning ur en väl blandad kortlek.

Åter