första axel
Annat ord för x-axel. Se vidare koordinatsystem.

Åter