första koordinat
Annat ord för x-koordinat. Ett äldre ord är abskissa. Motsvarande äldre ord för y-koordinat är ordinata. Se vidare koordinatsystem.

Åter