funktionskurva
En graf (en bild) som är en kurva eller linje (rak kurva). Se funktion, punkt 3.

Åter