grundenhet
Basenhet i det internationella enhetssystemet SI. Systemet har sju grundenheter: 1 m, 1 kg, 1 s, 1 A (Ampère), 1 K (Kelvin, temperatur), 1 mol (ämnesmängd) och 1 cd (candela [kande´la], ljusstyrka). Anm. Kelvin, efter den brittiske matematikern m.m. William Thomson Kelvin [kä´llvin] (1824–1907).

Åter