enhetssystem
Viktigast i dag är det internationella enhetssystemet SI, Système International d'Unités, Internationella Enhetssystemet. Det består av a) sju grundenheter b) de enheter som härleds ur dessa (s.k. härledda enheter) samt c) några andra enheter.

De sju grundenheterna är 1 m, 1 kg, 1 s, 1 A (Ampère), 1 K (Kelvin, temperatur), 1 mol (ämnesmängd) och 1 cd (candela [kande´la], ljusstyrka). Anm. Kelvin, efter den brittiske matematikern m.m. William Thomson Kelvin [kä´llvin] (1824–1907).

Ex: En enhet härledd ur grundenheten 1 m är 1 m3 (en kubikmeter).

Ex: En annan av grundenheterna är 1 s (en sekund). En enhet som är härledd ur denna och grundenheten 1 m är enheten 1 m/s (en meter per sekund).

Åter