höja
Äldre ord för avrunda uppåt. Se vidare avrundning.

Åter