inskriven månghörning
En månghörning är inskriven i en cirkel om alla hörnen i månghörningen ligger på cirkeln. Cirkeln å sin sida är omskriven kring månghörningen.

Ex:
Åter