månghörning
Sluten kurva som består av ett antal sträckor. Sträckorna kallas sidor och ändpunkterna hörn. Ett fackord är sluten polygon. Vad som finns inanför månghörningen kallas månghörningsområde.

Ex:

De vanligaste månghörningarna i skolmatematiken är trehörningen triangel samt fyrhörningarna kvadrat, parallellogram, parallelltrapets, rektangel och romb.
    När alla sidor och vinklar i en månghörning är lika stora säger man att den är regelbunden. Vanligast i skolmatematiken är kvadraten och den liksidiga triangeln.

Vad som finns innanför den kurva som en månghörning är utgör ett månghörningsområde.

Ex: Kvadratområde. – Rektangelområde. – Triangelområde.

Åter