jämna tal
Heltal som är (jämnt) delbara med 2, dvs. talen . . ., –6, –4, –2, 0, 2, 4, 6, . . . Att ett tal är (jämnt) delbart med 2 innebär att en division med 2 ger ett heltal.

Ex: 14/2 = 7

Ex: 0/2 = 0, som också det är ett heltal och därtill ett jämnt sådant.

Åter