delbar(t) med, delare till
Ett tal a är (jämnt) delbart med ett tal b om kvoten a/b är ett heltal. Alternativt kan man då säga att b går (jämnt) upp i a eller att b är en delare till a. Man kan också säga att a är en multipel av b.

Ex: 20 är (jämnt) delbart med 4, eftersom kvoten 20/4 = 5 är ett heltal. Man säger också att 4 går (jämnt) upp i 20 eller att 4 är en delare till 20 eller att 20 är en multipel av 4.


Åter